Råstølen Park i Bergen

Her skal Skanska bygge 281 nye leiligheter

Visning:
Visning: Søndag 24.06 kl. 12.00-13.00. Den holdes i NY STOR VISNINGSLEILIGHET! Hus E, 4. etasje i Steinsvikveien 268.
Les mer