Råstølen Park i Bergen

Her skal Skanska bygge 281 nye leiligheter

Visning:
Visning: Tirsdag 23.10 kl. 16.00-17.30. Den holdes i NY STOR VISNINGSLEILIGHET! Hus E, 4. etasje i Steinsvikveien 268.
Les mer