Råstølen Park i Bergen

Her skal Skanska bygge 281 nye leiligheter

Visning:
Velkommen til visning tirsdag 11.desember kl 16.00 -17.30.
Visningen holdes i Hus GH, 6. etasje i Steinsvikveien 272. Inngang mot den nye skolen.
Les mer